Licitació de la contractació dels serveis d’assessoria laboral i fiscal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

CATALÀ | Licitació de la contractació dels serveis d’assessoria laboral i fiscal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, oferta econòmicament més avantatjosa, documentació quantificable de forma automàtica i altra documentació amb judicis de valor.

El període per presentar propostes estarà obert del 9 al 23 de març de 2018.

Enllaç a la publicació del BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=2467&ebop_any=2018

Enllaç a l’apartat ‘Perfil del contractant’ de la pàgina web de l’Ajuntament de la Bisbal: http://sae.altanet.org/houmuni/web/bisbalpenedes/pdc/view.php?ID=705

 

 

CASTELLANO | Licitación de la contratación de los servicios de asesoría laboral y fiscal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, oferta económicamente más ventajosa, documentación cuantificable de forma automática y otra documentación con juicios de valor, tramitación ordinaria.

El periodo para presentar propuestas estará abierto del 9 al 23 de marzo del 2018.

Enlace a la publicación del BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=2467&ebop_any=2018

Enlace al apartado ‘Perfil del contractant’ de la página web del Ayuntamiento de la Bisbal: http://sae.altanet.org/houmuni/web/bisbalpenedes/pdc/view.php?ID=705

Comments are closed.