Oberta la convocatòria per sol.licitar els ajuts econòmics per a l’assistència a la Llar d’Infants per al curs 2017-2018

CATALÀ | La Regidoria d’Educació informa que fins al 20 de març de 2018 es poden sol·licitar els ajuts econòmics per a l’assistència a llars d’infants per al curs 2017-2018 al Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal.

Es tracta d’una contribució adreçada a les famílies dels nens i les nenes que van a les llars d’infants de la comarca del Baix Penedès i, en el cas concret de la Bisbal, a la Llar d’Infants l’Oreneta. Aquests ajuts es donen a aquelles famílies considerades en situació de risc d’acord amb el Pla d’assistència i cooperació municipal (Programa d’assistència i de gestió de serveis), del conveni signat amb la Diputació de Tarragona el 13 de maig de 2016.

Els ajuts s’adrecen als nens i les nenes, de fins a 3 anys, de famílies amb mancances econòmiques, que tinguin previst assistir a llars d’infants de la comarca un mínim de 9 mesos durant tot el curs, amb o sense servei de menjador. En cas de superar aquesta edat en el moment de l’alta de la llar, només s’acceptaran les que tingui una situació de risc específicament detectat per l’EAP, juntament amb la direcció del centre educatiu.

Podeu consultar les bases de la convocatòria fent clic a l’enllaç:  BASES I CONVOCATORIA SUB. LLAR D’INFANTS CCBB

Per a més informació cal que us adreceu al Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès, carrer Andreu Nin 1-3 del Vendrell – Telèfon 977 15 71 71

 

CASTELLANO | La Regidoria d’Educació informa de que hasta el 20 de marzo del 2018 se pueden solicitar las ayudas económicas para la asistencia a ‘llars d’infants’ para el curso 2017-2018 en el Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal.

Se trata de una contribución dirigida a las familias de los niños y las niñas que van a las ‘llars d’infants’ de la comarca del Baix Penedès y, en el caso concreto de la Bisbal, a la ‘Llar d’Infants l’Oreneta’. Estas ayudas se dan a aquellas familias consideradas en situación de riesgo de acuerdo con el ‘Pla d’Assistència i Cooperació Municipal’ (‘Programa d’assistència i de gestió de serveis), del convenio firmado con la Diputació de Tarragona el 13 de mayo del 2016.

Las ayudas van dirigidas a los niños y las niñas, de hasta 3 años, de familias con carencias econòmicas, que tengan previsto asistir a ‘llars d’infants’ de la comarca un mínimo de 9 meses durante todo el curso, con o sin servicio de comedor. En caso de superar esta edad en el momento del alta en la llar, solamente se aceptarán las que tengan situación de riesgo específicamente detectado por el EAP, juntamente con la dirección del centro educativo.

Podéis consultar las bases de la convocatoria en el enlace: BASES I CONVOCATORIA SUB. LLAR D’INFANTS CCBB

Para más información os podéis dirigir al Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès, calle Andreu Nin 1-3 de El Vendrell – Telèfon 977 15 71 71.

Comments are closed.