Com funciona el Punt Verd?

IMPORTANT: per causa de la situació generada per la pandèmia de Covid-19, aquest servei obre en horari reduït i amb diferents mesures de prevenció des del passat mes de maig. Més informació: http://bisbalpenedes.com/web/2020/05/13/el-punt-verd-reobrira-el-18-de-maig-amb-horari-reduit/

IMPORTANTE: Por causa de la situación generada por la pandemia de Covid-19, este servicio abre en horario reducido y con distintas medidas de prevención desde el pasado mes de mayo. Más información: http://bisbalpenedes.com/web/2020/05/13/el-punt-verd-reobrira-el-18-de-maig-amb-horari-reduit/


L’Ajuntament de la Bisbal compta amb un equipament anomenat Punt Verd que és d’ús exclusiu per a aquells particulars que estiguin donats d’alta al padró municipal de recollida de residus domèstics. Amb aquest equipament, la Regidoria de Medi Ambient vol col·laborar en la supressió d’abocaments incontrolats i contribuir en una correcta gestió i separació dels residus municipals domèstics, especials i valoritzables.

El servei, que funciona les 24hores els 365 dies de l’any, no accepta residus industrials, barrejats o radioactius de cap mena i només admet residus de veïns particulars. L’accés al recinte es fa mitjançant una targeta que expedeix l’Ajuntament. En total s’han expedit 1305 targetes des de l’any 2013, és a dir, hi ha 1305 particulars que poden accedir a l’equipament. Els veïns que vulguin donar-se d’alta al servei han de sol·licitar-ho a les oficines municipals (cal ser un particular i ser el titular del rebut de la taxa d’escombraries de l’habitatge)..

Si entre tots fem un bon ús del Punt Verd, els residus podran ser reutilitzats o reciclats com a matèria primera i mitjançant diversos processos s’obtindran productes diferents o iguals als originals.

Al Punt Verd es poden classificar els residus en els contenidors dedicats a cada material:

CONTENIDORS DE GRANS DIMENSIONS

-Vidre

-Vidre pla

-Ferralla

-Resta

-Paper i Cartró

-Envasos lleugers

-Matalassos

-Pneumàtics

-Fusta

-Voluminosos

-Plàstics diversos

-Runes i terres

-Restes vegetals

CONTENIDORS PER A RESTES ESPECIALS

-Oli vegetal

-Oli mineral

-Aparells de fred

-Residus especials (tòners, pintures, dissolvents, vernissos…)

-Petits electrodomèstics

-Televisors i monitors

-Piles, bateries i fluorescents

Són una obligació de l’usuari del Punt Verd la correcta classificació i dipòsit dels residus, el transport sense que es produeixin abocaments o dispersions de materials i el fet d’evitar la caiguda de residus fora dels contenidors habilitats.

En cas d’infracció, l’Ajuntament podrà tirar endavant el procés legal que correspongui amb la sanció pertinent en cada cas. Durant l’any 2017 s’han notificat un total de 55 infraccions produïdes a les instal·lacions del Punt Verd de la Bisbal del Penedès.

puntverd1

Val a dir que la Regidoria de Medi Ambient de Ajuntament de la Bisbal ofereix un servei gratuït de recollida de residus voluminosos a aquelles persones que no poden portar-los al Punt Verd. La recollida es farà porta a porta exclusivament per a particulars, el primer dilluns (no festiu) de cada mes.

Per sol·licitar el servei cal trucar, amb un mínim de 5 dies d’anterioritat, a les oficines de l’Ajuntament de la Bisbal o al telèfon 977688438 i depositar els voluminosos, un dia abans de la recollida, al costat de la porta de casa.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès recorda que deixar residus i “trastos” a la via pública sense previ avís pot ser motiu de sanció.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.