Els alumnes de la Llar d’Infants Municipal s’introdueixen en la llengua anglesa

Aquest dimarts 9 de gener ha començat l’ensenyament d’anglès a les dues classes de P2 de la Llar d’infants municipal. Els nadons d’aquest curs realitzaran dues hores a la setmana en llengua anglesa amb la finalitat d’iniciar-los des de ben petits en l’aprenentatge de l’idioma.

La regidora d’Educació, Maguy Antolín ha explicat que “com que l’Escola Municipal d’Idiomes ha estat un èxit, considero fonamental traslladar aquest aprenentatge lingüístic als més petits, tal com va prometre el Consell Escolar anterior”.

Aquestes classes d’anglès estan incloses en les quotes mensuals habituals i és un servei que s’ha proposat des de la Regidoria d’Educació per a tots els nens que estan matriculats a la Llar d’infants, de dins o de fora del municipi.

Llar d'infants Maguy

Este martes 9 de enero se ha iniciado la docencia en inglés en las dos clases de P2 de la Guardería Municipal. Los bebés de este curso realizaran dos horas a la semana de lengua inglesa con la finaldad de iniciarlos desde bien pequeños en el aprendizaje del idioma.

La concejal de Educación, Maguy Antolín ha explicado que “puesto que la Escuela Municipal de Idiomas está siendo un éxito, considero fundamental trasladar este aprendizaje lingüístico a los más pequeños, tal y como prometió en Consejo Escolar anterior”.

Estas clases de inglçes estan incluídas en las cuotas mensuales habituales y es un servicio que se ha propuesto des de la Regidoria d’Educació para todos los niños que están matriculados en la Guardería Municipal, de dentro o de fuera del municipio

Comments are closed.