Subvencions Diputació de Tarragona exercici 2017

Col_laboracio_COL

-La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 3.061,46 euros en concepte del Pla d’Acció Municipal 2017 (Despesa corrent 2017).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 856,29 euros per a la realització de programes i activitats culturals. Any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 2.168,10 euros per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà. Any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 4.485,50 euros per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 4.684,80 euros per a la protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 7.660 euros per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 32.025 euros del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil. Any 2017

Comments are closed.