A partir del 3 de juliol els rebuts de l’aigua són més baixos

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha aconseguit rebaixar la quota de servei, la quota de conservació d’infraestructures i la quota de conservació de comptadors. Aquesta rebaixa té efecte des del passat 3 de juliol per a tots els veïns del municipi i, per tant, ja es podrà notar en el proper rebut.

Ja en el ple del 3 d’agost de 2016 es va fer un primer pas per rebaixar el rebut de l’aigua aprovant la tarifa social de l’aigua (que s’havia eliminat), incloure una tarifa de fuites, canviar els blocs de consum d’aigua (adequant-los als de l’ACA), incrementar les tarifes d’aigua de manera que qui més consumeix és qui més paga i rebaixar les quotes fixes pels empadronats. Posteriorment, al ple del mes de desembre de 2016, es va aprovar una modificació per igualar les tarifes de l’aigua entre els empadronats i els no empadronats. Per tant, les tarifes que tenen vigència des del 3 de juliol de 2017 són iguals per a tots.

Ara l’Ajuntament ha aconseguit una rebaixa aplicable des del passat 3 de juliol. Les quotes queden així:

Quotes fixes (bimensuals)

-Quota de servei:

Des del 2013: 21€

A partir del 3 de juliol de 2017: 14,66€

-Quota de conservació d’infraestructures:

Des del 2013: 12€

A partir del 3 de juliol de 2017: 8,40€

-Quota de conservació de comptadors:

Des del 2013: 3€

A partir del 3 de juliol de 2017: 1,96€

Simulació d’un rebut d’aigua:

·Consum 18m3: 45,56€ (ara paguem 53,23€). Amb les noves tarifes la rebaixa és d’un 11,40%

·Consum 20m3: 52,93€ (ara paguem 55,92€). Amb les noves tarifes la rebaixa és d’un 5,30%.

El 2013 es va fer un dipòsit a la urbanització del Priorat de la Bisbal amb un cost de més d’un milió d’euros i el mateix any les quotes de l’aigua van pujar més d’un 40% perquè aquest dipòsit s’havia de pagar a través del rebut de l’aigua de tots els bisbalencs i bisbalenques. Ara l’Ajuntament de La Bisbal està fent els possibles per reduir aquest rebut.

Cal recordar que, en l’actualitat, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ofereix la possibilitat d’acollir-se a la tarifa social de l’aigua. El rebut social permet una rebaixa d’entre un 41% i un 55% del rebut final. Són condicions indispensables que l’habitatge sigui una primera residència i que prèviament s’hagi demanat a l’ACA el cànon social. Una vegada fet aquest pas cal que l’usuari s’adreci a Aqualia per demanar que se li apliqui la tarifa social.

D’altra banda cal recordar que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) contempla l’ampliació de 3m³/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts pel 1r. tram, 2m³/persona/mes pel 2n. Aquesta ampliació dels trams del cànon d’aigua es dirigeix a les unitats de convivència de quatre o més membres o en habitatges on hi visquin 4 o més membres. També s’adreça a les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de discapacitació superior al 75%, les quals computaran com a dues, persones, que afegides als altres membres sumin 4 o més persones. Podeu sol·licitar l’ampliació per internet, presencialment o per correu postal a l’ACA, que és l’organisme que pot fer aquest tràmit. Trobareu tota la informació fent clic aquí.

Comments are closed.