La Regidoria de Barris ha realitzat obres de millora a L’Ortigós

La Regidoria de Barris ha realitzat obres de millora a L’Ortigós que han consistit en posar una barana de fusta, millorar la baixada cap a la carretera i arreglar la placeta i posar-hi un desaigüe per a la pluja. Aquestes intervencions s’han fet mitjançant un contracte menor que s’ha signat amb una empresa bisbalenca.

Comments are closed.