Convocatoria per a la tercera prova del concurs per uina plaça d’Enginyer Técnic Industrial

Acta de la constituació del tribunal de realització de les proves corresponents a la convocatoria de selecció mitjançant concurs oposició d’una plaça d’enginyer técnic industrial Grup A, subgrup A2, funcionari interí a temps parcial.
Amb un primer punt exposant la declaració d’exempciió de realització dels exercicis del nivell C de suficiència 1 de català. I en el seu segon punt convoca als aspirants per realitzar la prova tercera d’acord el punt setè de les bases per al dia 17 de juliol a les 9:00h

Consulta l’acta integra aqui acta_tecnic_a2

Comments are closed.