L’Ajuntament està arreglant bonys en l’asfalt de diversos punts de la vila

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està eliminant els bonys produïts per les arrels dels arbres dels carrers en les següents ubicacions:­­

-Priorat de la Bisbal: Accés a la urbanització i carrer Toledo

-L’Esplai: carrer Joan Miró i carrer Greco

-Can Gordei: carrer Fresser i carrer Gaià

L’arranjament consisteix en un fressat de l’asfalt amb la retirada de materials a l’abocador, deixant el paviment a cota d’asfalt. Es retiren les arrels amb una rasa longitudinal i s’hi posa formigó. Després es torna a asfaltar en calent amb escampada manual i compactació mecànica. El pressupost destinat a aquestes actuacions és de 9.675€

Comments are closed.