Aquest dilluns 15 de maig es duu a terme una comissió de treball del Pla Estratègic Comarcal al CMC de La Bisbal

Aquest dilluns 15 de maig tindrà lloc una comissió de treball del Pla Estratègic Comarcal a La Bisbal del Penedès. Està oberta a les persones de l’administració local de la comarca, associacions empresarials, empreses i agents socioeconòmics (que hagin realitzat la inscripció prèvia). Començarà a les 19h al CMC i versarà sobre Turisme i Comerç.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès es va adherir l’any passat al pla estratègic comarcal. Durant el 2016 el Consell Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració dels ajuntaments del Vendrell, Calafell, Cunit i l’Arboç, va desenvolupar una diagnosi socioeconòmica i territorial del Baix Penedès. D’aquesta diagnosi se’n van derivar estratègies i àmbits clau d’intervenció que es van organitzar en 8 línies diferenciades

-Gestió del territori i preservació del paisatge

-Millora de la competitivitat dels polígons industrials i les infraestructures

-Racionalització de la mobilitat

-Desestacionalització de l’activitat econòmica

-Ocupació i cohesió social

-Impuls a la formació

-Projecció exterior de la comarca i atracció d’inversions

-Governança i identitat

El pla estratègic territorial és un exercici analític i prospectiu que aspira, bàsicament, a respondre dues qüestions:

1)    Quins han estat els factors històrics que expliquen la configuració actual del territori, els seus forts i les seves mancances?

2)    Com s’han d’implicar en el disseny del futur comarcal els agents urbans (ciutadans, empreses, institucions, governs locals i altres) per a participar i cooperar en la projecció del conjunt de territori a la comarca?

Les línies estratègiques de treball pels propers anys i es van fer públiques les comissions, que es reuniran dos cops al llarg del primer semestre del 2017:

-Territori

-Formació i ocupació

-Empresa i indústria

-Turisme i comerç

Per a més informació us podeu adreçar a l’Àrea d’Ocupació, Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès, trucar al 977 15 71 71 o escriure un correu electrònic a plaestrategic@baixpenedes.cat. També podeu entrar al web www.ccbp.cat.

Comments are closed.