9è concurs literari de Sant Jordi

9è Concurs literari de Sant Jordi a la Bisbal del Penedès
Poden aspirar a aquest premi narracions inèdites de tema lliure, en prosa o poesia.
Extensió: de 100 versos en Poesia i un màxim de 6 fulls DIN A-4 en Prosa.

Idioma català o castellà. Els treballs s’han de presentar per duplicat,. S’hi adjuntarà un sobre tancat a l’exterior del qual figurarà el pseudònim de l’obra i, a l’interior, el nom i cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor.

Es poden presentar presencialment a les oficines de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, o per correu electrònic, degudament signades i en el termini establert a les bases al email: info@bisbalpenedes.com.

El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura de la comarca i es designaran per Decret d’Alcaldia a proposta de la regidoría de Cultura de l’Ajuntament

Termini: fins el 20 de març de 2017. Veredicte: els premiats seran avisats del 10 al 13 d’abril de 2017
Lliurament: durant la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril de 2017 al Centre Municipal de Cultura.
Les obres premiades restaran en propietat de l’Ajuntament que podrà fer difusió de l’obra en el Butlletí municipal, pàgina web, etc.
Els premis seran lliurats presencialment, el guangador o el seu representant haurà d’assistir al lliurament de premis prèvia confirmació. En cas de no assistir, el premi quedarà desert

Premis:
1er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 200 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.
2n Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 150 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.
3er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 100 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.
4rt Premi: Accèssit Premi Especial ADB, per aquelles obres de poesia i prosa que tinguin temàtica bisbalenca de qualsevol classe. 400 euros al guanyador de l’accèssit

Dades
Convoca: Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Regidoria de Cultura
Adreça: Cr. Major, 21 Telèfon: 977 688438 www.bisbalpenedes.com

El jurat pot deixar desert qualsevol dels premis. El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per la comissió organitzadora

Comments are closed.