Ple de l’Ajuntament dijous 9 de febrer de 2017

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dijous 9 de febrer de 2017 a les 18:00h, per tractar els següents assumptes a l’ordre del dia:

1.- Donar compte de l’informe de secretaria intervenció del període mig de pagament del quart trimestre del 2016 (Expedient 862/2016)

2.- Proposta d’aprovació d’anul•lar i deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 19/04/2013, pel qual s’acorda “aprovar definitivament l’amortització del lloc de treball de tècnic administratiu general (A21) en l’execució de la sentència del Jutjat Contenciós administratiu número 2 de Tarragona, en procediment abreujat 512/2014 de data 13/11/2015”. (Expedient 96/2017)

3.- Aprovació de la declaració per poder contractar personal laboral temporal i/o funcionari interí per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables a sectors, funcions i categories professionals (Expedient 118/2017)

4.- Aprovació de la modificació de la plantilla per la plaça d’operari electricista (Expedient 119/2017)

Comments are closed.