Sessió ordinària del Ple de dilluns 19 de desembre

Sessió ordinària del Ple de dilluns 19 de desembre a les 19:00h.
Ordre del dia:
1.- Aprovació actes anteriors
2.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia
3.- Aprovació del pressupost 2017, plantilla i bases d’execució
4.- Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases específiques de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d’una activitat econòmica
5.- Aprovar i informar l’estudi econòmic de modificació de tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable
6.- Aprovació del reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social, que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i el seu procediment de concessió
7.- Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i “Humana, Fundación pueblo a pueblo”, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible
8.-Aprovació Pla infocat
9.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament al conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, per l’encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implantació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes
10.- Aprovació del Servei d’Ocupació Municipal, la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament d’aquest servei públic
11.- Aprovació del servei públic d’informació i inspecció, la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament d’aquest servei públic
12.- Informació de gestió
13.- Precs i Preguntes

Comments are closed.