Ple extraordinari del 10 de novembre

Ple extraordinari del 10 de novembre a les 17:00h
Ordre del dia:
1.- Modificació de crèdit del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari (Exp.: 1023/2016)
2.- Donar compte informe de secretaria intervenció període mig de pagament tercer trimestres del 2016 (Exp.: 862/2016)
3.- Correcció errada material nomenament de jutge de pau substitut (Exp.: 507/2016)
4.- Aprovació padró d’habitants 2016 (Exp.: 1172/2016)

Agnès Ferré Cañellas

Comments are closed.