Servei de bar. Piscina Municipal 2016. bases

Per a la vostra informació podeu trobar les clausules de la contractació de la gestió del bar de la piscina municipal per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació i procediment obert urgent, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’abril del 2016,
Podeu trobar tota la informació al següent enllaç:

Bases servei de Bar Piscina Municipal any 2016

Comments are closed.