Resultats proves Tècnic Llar d’infants i convocatoria

TRIBUNAL QUALIFICADOR
Convocatòria de selecció mitjançant una borsa de treball de tècnic/tècniques de la Llar d’Infants
qualificacions corresponents la prova corresponent a segon exercici obligatori i eliminatori (prova escrita) amb la relació que s’adjunta
i convocatoria per a la realització de la prova del tercer exercici de caràcter obligatori i no eliminatori (entrevista) pel proper dia 28 d’abril del 2016

Notificació 2 acta técnic llar d’infants Format PDF

Comments are closed.