8è Concurs literari de Sant Jordi a la Bisbal

8è Concurs literari de Sant Jordi a la Bisbal del Penedès
Poden aspirar a aquest premi narracions inèdites de tema lliure, en prosa o poesia.
Extensió: de 100 versos en Poesia i un màxim de 6 fulls DIN A-4 en Prosa.
Idioma català o castellà. Els treballs s’han de presentar per duplicat,. S’hi adjuntarà un sobre tancat a l’exterior del qual figurarà el pseudònim de l’obra i, a l’interior, el nom i cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor.

El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura de la comarca i es designaran per Decret d’Alcaldia a proposta de la regidoría de Cultura de l’Ajuntament

Termini: dins el 20 de març de 2016. Veredicte: els premiats serán avisats del 9 al 12 d’abril de 2016. Lliurament: durant la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril de 2016 al Centre Municipal de Cultura

Premis:
1er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 150 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.
2n Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 100 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.
3er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 50 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.
4rt Premi: Accèssit Premi Especial ADB, per aquelles obres de poesia i prosa que tinguin temàtica bisbalenca de qualsevol classe. 400 euros al guanyador de l’accèssit

Dades
Convoca: Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Regidoria de Cultura
Lloc de presentació: Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Adreça: Cr. Major, 21 Telèfon: 977 688438
www.bisbalpenedes.com

Comments are closed.