Anuncis juliol agost 2015

Anuncis de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, juliol i agost de 2015

El desglòs de cada anunci es troba en el pdf adjunt.

1. El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d’agost de 2015, va aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament

2.El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de juliol de 2015, acordà l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per la posada en marxa d’una activitat econòmica

3.El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de juliol de 2015, acordà l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de subvencions a la creació de llocs de treball per les empreses amb establiments radicats al terme municipal de la Bisbal del Penedès per a persones desocupades de la població

4.El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d’agost de 2015, s’aprovà inicialment la memòria justificativa relativa a la modificació de la forma de gestió del servei públic de menjador escolar

5.El Ple, en sessió realitzada en data 23 de juliol de 2015, va aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits del pressupost de núm. 1/2015 de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

6.El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d’agost de 2015, acordà l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de subvencions en matèria d’ensenyament

7.El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d’agost de 2015, va acordar l’aprovació provisional de la imposició i l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’escola bressol.

anuncis juliol agost 2015 en format PDF

Comments are closed.