Com van les Obres de la Miralba

es informar-los que les obres de la Urbanització La Miralba ja estan gairebé enllestides i, només manca posar en servei la instal•lació de distribució en Baixa Tensió i el canvi de cablejat del subministrament telefònic fix d’aeri passarà a soterrat. Posteriorment, es realitzarà la retirada dels pals o suports aeris que teniu actualment d’aquests dos serveis.

ENDESA ha entrat l’expedient per la connexió de Mitja Tensió i Baixa Tensió al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, perquè aquesta administració els faciliti la data del descàrrec, en el cas més extrem serà a principis del mes de novembre.
Us tornem a recordar, que cada habitatge amb escomesa i comptador d’energia elèctrica existent, haurà d’haver realitzat a finals d’aquest mes d’octubre el cablejat interior de la vostra parcel•la des de l’armari del comptador nou a l’armari del comptador vell, aquesta connexió l’haurà de realitzar un instal•lador autoritzat de la vostra confiança. Penseu que el dia del descàrrec es desplaçarà el comptador existent al nou armari i els nous subministraments en baixa tensió fins a cada habitatge serà soterrat, sinó teniu feta la connexió us quedareu sense llum al vostre habitatge fins que no ho adapteu, vosaltres ni cap instal•lador autoritzat podeu manipular cap comptador elèctric.

TELEFONICA ens ha comunicat que la última setmana d’aquest mes d’octubre te previst realitzar el canvi de cablejat d’aeri a soterrat de tots els telèfons fixos de la urbanització, en el cas més extrem serà a principis del mes de novembre.
Us tornem a recordar, que cada habitatge amb escomesa telefònica aèria existent haurà d’haver realitzat abans de finals d’aquest mes d’octubre l’adequació de la seva instal•lació interior dins la vostra parcel•la, des del tub soterrat que se us va deixar i teniu al costat de la vostra tanca fins la roseta de la vostra instal•lació interior.
Penseu, que el nous subministraments telefònics fins a cada habitatge serà soterrat, sinó teniu preparada la futura connexió us podreu quedar sense telèfon fix i els que en tinguin ADSL, fins que no adapteu el nou sistema del vostre habitatge.

Comments are closed.